• 1
  • 2
  • 3
Đại hội thi đua
Góp ý dự thảo văn bản pháp luật
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 33
Hôm nay: 151
Hôm qua: 150
Tất cả: 936,502
NÔNG THÔN MỚI

Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

(20/01/2017)
Ngày 17/10/2016, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1980/QĐ-TTg  về Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với 19 tiêu chí. Trong đó, nhóm Quy hoạch có 1 tiêu chí (1- Quy hoạch); nhóm Hạ tầng kinh tế - xã hội có 8 tiêu chí (2- Giao thông; 3- Thủy lợi; 4- Điện; 5- Trường học; 6- Cơ sở vật chất văn hóa; 7- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 8- Thông tin và truyền thông; 9- Nhà ở dân cư); nhóm Kinh tế và tổ chức sản xuất có 4 tiêu chí (10- Thu nhập; 11- Hộ nghèo; 12- Lao động có việc làm; 13- Tổ chức sản xuất); nhóm Văn hóa - Xã hội - Môi trường có 6 tiêu chí (14- Giáo dục và Đào tạo; 15- Y tế; 16- Văn hóa; 17- Môi trường và an toàn thực phẩm; 18- Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; 19- Quốc phòng và an ninh). Với mỗi tiêu chí, Quyết định này quy định cụ thể chỉ tiêu chung cũng như chỉ tiêu theo từng vùng. Trong đó, Đông Nam Bộ có quy định về các tiêu chí, chỉ tiêu cao nhất so với các vùng khác trong cả nước. 

ttcp_banhanhbotieuchi.jpg
Hình ảnh trường tiểu học tại xã Tân Hưng, Tp Bà Rịa

So với Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 Ban hành tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới thì quy định về các tiêu chí tại Quyết định này có rất nhiều thay đổi theo hướng nâng cao nhưng khá linh hoạt. Có tiêu chí “cứng” và các tiêu chí “mềm”. Các tiêu chí về cơ sở vật chất nông thôn như: giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn là những tiêu chí “mềm”…do UBND tỉnh quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện phù hợp với tình hình, nhu cầu thực tiễn của các địa phương, không cứng nhắc, tránh lãng phí đầu tư để đạt tiêu chí.  Còn các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo đặc biệt là môi trường và an toàn thực phẩm là những tiêu chí “cứng” có các nội dung được quy định cụ thể và thay đổi theo hướng “nâng chất”, rất khó để thực hiện đạt. Cụ thể:

Về thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020, chỉ tiêu chung là từ 45 triệu đồng/người trở lên; còn đối với vùng Trung du miền núi phía Bắc, vùng Bắc Trung bộ là từ 36 triệu đồng/người trở lên; vùng Đồng bằng sông Hồng là từ 50 triệu đồng/người trở lên; vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên là từ 41 triệu đồng/người trở lên; Đồng bằng sông Cửu Long là từ 50 triệu đồng/người trở lên. Riêng vùng Đông Nam Bô là từ 59 triệu đồng/người trở lên.

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020, chỉ tiêu chung là từ 6% trở xuống. Chỉ tiêu theo vùng đối với vùng Trung du miền núi phía Bắc là từ 12% trở xuống; vùng Đồng bằng sông Hồng từ 2% trở xuống; vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ từ 5% trở xuống; Tây Nguyên từ 7% trở xuống; Đồng bằng sông Cửu Long từ 4% trở xuống và vùng Đông Nam Bộ từ 1% trở xuống.

Tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm gồm các nội dung: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định; tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn; mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch; chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định; tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ); tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Tiêu chí về môi trường có 8 chỉ tiêu, được quy định một cách chặt chẽ liên quan đến nhiều vấn để nóng về ô nhiễm môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm…Đây được đánh giá là tiêu chí nhiều thay đổi và rất khó để thực hiện đạt.

Ngoài ra, tiêu chí số 18-Hệ thống chính trị được đổi thành “hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật” có 6 nội dung: Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn; có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh"; tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên; xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định; đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội.

Quyết định số 1980 /QĐ-TTg  về Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đã tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong việc thực hiện các tiêu chí về cơ sở vật chất nông thôn. Tuy nhiên, Bộ tiêu chí mới quy định nâng chất một số tiêu chí, đặc biệt về các tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm và môi trường nông thôn.

Để thực hiện Quyết định số 1980/QĐ-TTg về Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, ngày 7/12/2016 UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản 10866/UBND-VP chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện các tiêu chí để ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020. Đây là chính là căn cứ, để các xã  xây dựng nông thôn mới đánh giá mức độ đạt của mình và có lộ trình, kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn trong giai đoạn 2016-2020.

(Nguồn: http://sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn/web/guest)
CÁC TIN KHÁC
Thành phố Bà Rịa đề nghị thẩm định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017 14/09/2018
Mục tiêu xây dựng Nông thôn mới của tỉnh BR-VT giai đoạn 2018-2020 20/04/2018
Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 06/12/2017
Một số kết quả của Chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2017 13/10/2017
Xã Sông Xoài, Tóc Tiên - Huyện Tân Thành đạt chuẩn nông thôn mới 13/10/2017
Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới 14/08/2017
Đổi thay ở xã nông thôn mới Tóc Tiên 31/07/2017
Xã Tóc Tiên (huyện Tân Thành): Đạt chuẩn nông thôn mới 13/07/2017
Khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới 31/05/2017
Xã Bình Ba (huyện Châu Đức) đạt chuẩn nông thôn mới 30/05/2017
1 2 3 4 5 ...

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website