• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 64
Hôm nay: 105
Hôm qua: 125
Tất cả: 1,867,571
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Bãi bỏ Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng T

(20/05/2024)
Ngày 16/5/2024, Sở Nội vụ có văn bản số 911/SNV-TĐKT về việc đề nghị góp ý dự thảo Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Bãi bỏ Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi một số nội dung của Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Văn bản số 911/SNV-TĐKT. Tải tại đây
- Dự thảo Tờ trình của Sở Nội vụ. Tải tại đây
- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Bãi bỏ Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi một số nội dung của Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh. Tải tại đây
CÁC TIN KHÁC
v/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 23/10/2023
V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 22/09/2023
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 17/08/2023
V/v góp ý dự thảo các Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 18/03/2023
V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Bà Rịa – Vũng Tàu đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 03/01/2023
V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05/05/2020
Về việc góp ý quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng ở cấp huyện, cấp xã. 02/08/2019
V/v góp ý dự thảo dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) và dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ... 17/07/2019
V/v góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Giải thưởng "Ngọn Hải đăng" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 08/04/2019
Dự thảo Quyết định ban hành quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Bà Rịa – Vũng Tàu ưu tú” (lần 2) 11/03/2019
1 2

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản