• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 23
Hôm nay: 4,021
Hôm qua: 164
Tất cả: 1,877,258
- QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Quy trình giải quyết hồ sơ khen thưởng

(21/04/2023)

I. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Các bước

Nội dung

1

T chc, nhân chuẩn b đy đủ hồ sơ theo quy đnh.

2

Nộp hồ sơ tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (địa chỉ: https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn).

Công chc tiếp nhận h sơ của Sở Nôi vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kim tra h sơ:

+ Trưng hp h sơ hp l thì tiếp nhận hồ sơ.

+ Trưng hp h sơ thiếu hoc không hp l t ng dn ni np h sơ làm lại theo quy đnh.

3

Ban Thi đua - Khen thưởng tiếp nhận, thẩm định hồ sơ khen thưởng và dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh. Trong quá trình xử lý hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ nội dung theo quy định thì Ban Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản để cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ đầy đủ. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, đơn vị trình khen gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (nộp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh).

4

Các trường hợp không đủ điều kiện khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn hoặc vi phạm pháp luật) Ban Thi đua - Khen thưởng có văn bản thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

5

Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng in ấn Bằng khen, làm thủ tục chuyển tiền thưởng cho đơn vị và chuyển hiện vật khen thưởng cho công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

6

Nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Công chức một cửa của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thông báo cho tổ chức đến nhận kết quả TTHC hoặc chuyển qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Thời gian tiếp nhận thủ tục hành chính và trả kết quả: 

Buổi sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết theo quy định).

II. THỜI GIAN TRÌNH HỒ SƠ KHEN THƯỞNG

1. Khen cấp tỉnh:

a) Khen thưởng thường xuyên: 

Thời gian trình hồ sơ khen thưởng trước ngày 31 tháng 01 hàng năm. Đối với hệ thống giáo dục và đào tạo, thời gian trình hồ sơ khen thưởng tổng kết năm học trước ngày 01 tháng 7 hàng năm. Các cơ quan, đơn vị chú ý trình hồ sơ khen thưởng sớm để có kết quả khen thưởng kịp thời trao tại Hội nghị tổng kết năm của cơ quan, đơn vị.

b) Khen thưởng theo đợt, chuyên đề:

Thời gian trình hồ sơ khen thưởng trước ngày dự kiến trao thưởng ít nhất 07 ngày làm việc.

c) Khen thưởng đột xuất:

Thời gian trình hồ sơ khen thưởng trước 03 ngày làm việc.

2. Khen thưởng cấp Nhà nước: 

a) Danh hiệu "Cờ thi đua của Chính phủ": Thời gian trình hồ sơ khen thưởng trước ngày 31 tháng 01 hàng năm. Đối với hệ thống giáo dục và đào tạo, trước ngày 01 tháng 7 hàng năm.

b) Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc", Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương các loại: Thời gian trình hồ sơ khen thưởng trước ngày 30 tháng 3 hàng năm. Đối với hệ thống giáo dục và đào tạo, trước ngày 15 tháng 7 hàng năm.

c) Danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", "Anh hùng Lao động": Thời gian trình hồ sơ khen thưởng bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 và kết thúc vào ngày 15 tháng 11 của trước năm tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.

Ngoài các đợt trên, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ xét, đề nghị khen thưởng thành tích đột xuất, thành tích theo chuyên đề và các hình thức khen thưởng đặc thù khác.

III. THỜI GIAN THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT KHEN THƯỞNG

1) Các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ theo quy định và được cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng, trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi ngày có quyết định khen thưởng, cơ quan thẩm định hồ sơ thông báo cho đơn vị trình khen thưởng biết.

2) Các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ theo quy định, trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan thẩm định phải thông báo bằng văn bản cho đơn vị trình khen thưởng biết.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản