• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 93
Hôm nay: 103
Hôm qua: 690
Tất cả: 1,779,370
- HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO

Tài liệu Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành

(11/01/2024)
1. Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. Tải tại đây.
2. Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Tải tại đây.
3. Quyết định số 64/2023/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tải tại đây.
4. Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định về quản lý sáng kiến cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tải tại đây.
5. Hướng dẫn số 24/HĐTĐKT ngày 05/12/2023 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023. Tải tại đây.
6. Công văn số 1300/SKHCN-QLKHCN ngày 01/11/2023 của sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai việc đánh giá, công nhận sáng kiến và hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến để phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng năm 2023. Tải tại đây.
7. Công văn số 1515/HĐSK-SKHCN ngày 11/12/2023 của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hướng dẫn công tác đánh giá, công nhận sáng kiến để phục vụ khen thưởng cấp tỉnh, cấp nhà nước năm 2023. Tải tại đây.

CÁC TIN KHÁC
V/v hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023 06/12/2023
Hướng dẫn khen thưởng cho các doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu, xuất sắc... trên địa bàn tỉnh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 năm 2023 12/09/2023
V/v lập dự toán kinh phí thi đua, khen thưởng năm 2024 02/08/2023
V/v hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022 08/01/2023
V/v lập dự toán kinh phí thi đua, khen thưởng năm 2023 12/07/2022
Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05/04/2022
V/v hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2021 23/11/2021
V/v lập dự toán kinh phí thi đua, khen thưởng năm 2022 28/06/2021
V/v hướng dẫn khen thưởng cá nhân có nhiều công lao đóng góp trong 30 năm xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu... 26/02/2021
V/v hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2020 04/12/2020
1 2 3

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản