• 1
  • 2
  • 3
Đại hội thi đua
Góp ý dự thảo văn bản pháp luật
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 35
Hôm nay: 205
Hôm qua: 137
Tất cả: 945,344
Văn bản pháp luật
Từ khóa: (ví dụ: Nghị định, chỉ thị, quyết định, kế hoạch...)
Cấp:
Người ký:
Ngày ban hành từ:  Đến
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Tìm nâng cao

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Số/Ký HiệuTrích yếuNgày Ban hành 
05/CT-UBND Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). 12/02/2019  
13/KH-UBND. Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 12/02/2019  
13422/UBND-VP V/v thực hiện phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế". 28/12/2018  
148/KH-UBND Kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (12/8/1991 - 12/8/2021). 28/12/2018  
3837/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định của Hội đồng xét sáng kiến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để đánh giá ảnh hưởng của sáng kiến trong phạm vị cấp tỉnh và cấp toàn quốc. 28/12/2018  
3836/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 28/12/2018  
1602/SNV-TĐKT V/v hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2018. 07/11/2018  
2999/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 25/10/2018  
2875/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 15/10/2018  
2876/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh 15/10/2018  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website