• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 73
Hôm nay: 114
Hôm qua: 125
Tất cả: 1,867,580
DANH HIỆU "CÔNG DÂN ƯU TÚ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU"
V/v tặng thưởng danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" năm 2023
V/v tặng thưởng danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" năm 2023
V/v xét tặng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” năm 2023
Ngày 09 tháng 3 năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2433/UBND-VP V/v xét tặng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” năm 2023
V/v tặng thưởng danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" năm 2022
V/v lấy ý kiến Nhân dân trên các phương tiện truyền thông về các công dân đề nghị tặng thưởng danh hiệu Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022
V/v khẩn trương tổ chức việc xét tặng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” năm 2022.
Ngày 01 tháng 6 năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 6239/UBND-VP V/v khẩn trương tổ chức việc xét tặng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” năm 2022
V/v triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh
V/v công bố thủ tục hành chính đặc thù mới ban hành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ
Nghị quyết Quy định về tặng thưởng danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"
V/v góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định về tặng thưởng danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"
V/v góp ý hồ sơ về mức chi tiền thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"
V/v góp ý hồ sơ về mức chi tiền thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"
1 2
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản