• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 290
Hôm nay: 476
Hôm qua: 418
Tất cả: 1,444,335
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN PHÁP LUẬT

V/v góp ý dự thảo các Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022

(18/03/2023)
Thực hiện Công văn số 2464/UBND-VP ngày 09 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo các Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 theo Công văn số 766/BNV-BTĐKT ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ Nội vụ. Cụ thể, Bộ Nội vụ đề nghị góp ý 02 dự thảo:

1. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Tải dự thảo tại đây.

2. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”. Tải dự thảo tại đây.

Ban Thi đua - Khen thưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu 02 dự thảo trên, có văn bản góp ý gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng trước ngày 15 tháng 4 năm 2023.

CÁC TIN KHÁC
V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Bà Rịa – Vũng Tàu đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 03/01/2023
V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05/05/2020
Về việc góp ý quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng ở cấp huyện, cấp xã. 02/08/2019
V/v góp ý dự thảo dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) và dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ... 17/07/2019
V/v góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Giải thưởng "Ngọn Hải đăng" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 08/04/2019
Dự thảo Quyết định ban hành quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Bà Rịa – Vũng Tàu ưu tú” (lần 2) 11/03/2019
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/10/2017
Dự thảo Quy chế giải thưởng "Ngọn Hải đăng" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/04/2017
Dự thảo Quyết định ban hành quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Bà Rịa – Vũng Tàu ưu tú” 04/04/2017
1

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản