• 1
  • 2
  • 3
Đại hội thi đua
Góp ý dự thảo văn bản pháp luật
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 39
Hôm nay: 189
Hôm qua: 162
Tất cả: 763,915
Kết quả khen thưởng
Từ khóa: (ví dụ: Huân chương, bằng khen, chiến sĩ thi đua...)
Thời gian khen thưởng
Cấp khen thưởng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ngày Ban hànhSố/Ký HiệuTrích yếu 
25/12/2017 2670/QĐ-CTN Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 08 cá nhân thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  
21/12/2017 2632/QĐ-UBND Quyết định tặng thưởng 01 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, 02 Huân chương Kháng chiến hạng ba, 01 Huy chương Kháng chiến hạng nhất, 02 Huy chương Kháng chiến hạng nhì cho 06 cá nhân đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.  
16/11/2017 1823/QĐ-TTg Tặng Bằng khen của Thủ tuống Chính phủ cho 09 cá nhân thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2016 - 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  
16/11/2017 2352/QĐ-CTN Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho Trường Chính trị tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 đến năm 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  
03/11/2017 2230/QĐ-CTN Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 đến năm 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  
11/10/2017 1559/QĐ-TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 13 cá nhân thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có thành tích trong công tác từ năm 2012 đến năm 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  
10/10/2017 1534/QĐ-TTg Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 04 tập thể thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua trong công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm học 2016 - 2017.  
10/10/2017 1533/QĐ-TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  
26/09/2017 2005/QĐ-UBND Tặng thưởng 02 Huân chương Kháng chiến hạng ba, 04 Huy chương Kháng chiến hạng nhất, 05 Huy chương Kháng chiến hạng nhì cho 11 cá nhân thuộc tỉnh đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.  
29/08/2017 1706/QĐ-CTN Tặng thưởng 04 Huân chương Lao động hạng nhì, 03 Huân chương Lao động hạng ba cho 06 tập thể và 01 cá nhân thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 đến năm 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  
19/08/2017 1239/QĐ-TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 16 cá nhân thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  
28/07/2017 1517/QĐ-CTN Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm 2012 đến năm 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  
18/07/2017 1455/QĐ-CTN Phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 02 cá nhân thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.  
18/07/2017 1456/QĐ-CTN Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 20 cá nhân thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  
14/07/2017 1037/QĐ-TTg Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 02 tập thể thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua lao động sản xuất và công tác của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website