• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 66
Hôm nay: 104
Hôm qua: 71
Tất cả: 1,764,794
TIN TỨC SỰ KIỆN

Hội nghị Sơ kết Phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 (Khối thi đua các doanh nghiệp 2)

(14/07/2023)
Chiều ngày 13/7/2023, tại Hội trường Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ (MICCO), Khối thi đua các doanh nghiệp 2 (gồm có 05 đơn vi: Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ - MICCO; Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu; Công ty TNHH International SOS Việt Nam; Công ty Bảo Việt Bà Rịa - Vũng Tàu; Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức Hội nghị Sơ kết Phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023. 

Tham dự Hội nghị có ông Trà Thanh Tính, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị thuộc Khối thi đua các doanh nghiệp 2. Ông Nguyễn Văn Luyến, Phó Giám đốc Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ (MICCO), đơn vị Khối trưởng Khối thi đua các doanh nghiệp 2 năm 2023 chủ trì Hội nghị. 

Đại diện Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ, Khối Trưởng đã thông qua Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối về công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; Quy chế tổ chức hoạt động và bình xét thi đua; các tiêu chí chấm điểm thi đua của Khối năm 2023.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Khối thi đua đã đạt nhiều kết quả ở các lĩnh vực hoạt động như: Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ-Micco: Tổng doanh thu đạt được 6 tháng đầu năm 2023: 415 tỷ đồng đạt 50% kế hoạch giao; Lợi nhuận: 2,3 tỷ đồng đạt 50% kế hoạch đầu năm; Nộp ngân sách: 8,2 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch giao; Thu nhập bình quân: 15,8 triệu đồng/tháng. Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu: Tổng doanh thu đạt được 6 tháng đầu năm: 3122 tỷ đồng đạt 125% kế hoạch giao; Lợi nhuận: 7,8 tỷ đồng đạt 125% kế hoạch đầu năm; Nộp ngân sách: 269 tỷ đồng; Thu nhập bình quân: 18 triệu đồng/tháng, tăng 12% so với năm 2022. Công ty TNHH Internationa SOS Việt Nam: Tổng doanh thu đạt được 6 tháng đầu năm: 49,1 tỷ đồng đạt 59% kế hoạch giao; Lợi nhuận: Hạch toán phụ thuộc; Nộp ngân sách: 4,6 tỷ đồng, bằng 54% kế hoạch giao; Thu nhập bình quân: 14,6 triệu đồng/tháng. Công ty Bảo Việt Bà Rịa-Vũng Tàu: Tổng doanh thu đạt được 6 tháng đầu năm: 70,5 tỷ đồng đạt 50% kế hoạch giao; Lợi nhuận: Hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty; Nộp ngân sách: Đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty; Thu nhập bình quân: 14,58 triệu đồng/người/tháng. Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bà Rịa – Vũng Tàu: Tổng doanh thu đạt được 6 tháng đầu năm: 415 tỷ đồng đạt 50% kế hoạch giao; Lợi nhuận: Đơn vị hạch toán phụ thuộc; Nộp ngân sách: Đơn vị hạch toán phụ thuộc; Thu nhập bình quân: 12 triệu đồng/tháng.

Để đạt được kết quả trên, trong 06 tháng đầu năm, các đơn vị trong Khối thi đua các doanh nghiệp 2 đã tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Khối đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện chủ trương, chính sách các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Các đơn vị đều có tổ chức triển khai đăng ký thi đua, ký giao ước thi đua và phát động các đợt thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của từng đơn vị. Hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động như:  Phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Doanh nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu hội nhập và phát triển”; Phong trào “Bà Rịa - Vũng Tàu chung tay vì người nghèo không để ai bỏ lại phía sau”; phong trào” Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, phong trào “ Chuyển đổi số”… và phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

sk_khoidn2.jpg
Ông Trà Thanh Tính, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND
 tỉnh trao Cờ và Bằng khen cho các đơn vị trong Khối được khen thưởng 
tổng kết phong trào thi đua năm 2022

Tại phần thảo luận, các đơn vị thành viên Khối đã nghiêm túc đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo các Kế hoạch, chương trình, mục tiêu đã đề ra, góp ý bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo sơ kết của Khối, Quy chế tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Khối; các tiêu chí chấm điểm thi đua của Khối năm 2023, đồng thời nêu lên những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 06 tháng cuối năm 2023. 

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trà Thanh Tính, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng đã trao Cờ và Bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trà Thanh Tính, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng nhận định, trong 06 tháng đầu năm 2023 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng kết quả phong trào thi đua yêu nước trong Khối thể hiện qua kết quả sản xuất kinh doanh đạt tỷ lệ khá cao, Khối đã triển khai các phong trào thi đua do Trung ương, UBND tỉnh phát động.

Trong 06 tháng cuối năm 2023, ông Trà Thanh Tính, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng đề nghị các đơn vị chú trọng công tác khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc đơn vị, nhất là các đơn vị không đề nghị khen thưởng dịp tổng kết năm 2022 vừa qua. Đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình hay, gương điển hình tiên tiến cho các đơn vị trong khối; Sớm thống nhất để ban hành quy chế chấm điểm, bình xét thi đua của Khối./.

Nguyễn Thị Thanh Tú
    Ban Thi đua - Khen thưởng

CÁC TIN KHÁC
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2023 KHỐI THI ĐUA KHOA HỌC – VĂN HÓA – XÃ HỘI 25/01/2024
Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh 2 tổ chức hoạt động giao lưu năm 2023 16/10/2023
Một số mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 03/10/2023
Đoàn Giám sát của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương giám sát triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025. 03/10/2023
Xét danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Ưu tú cho hơn 1.200 nhà giáo 13/09/2023
Tuổi trẻ chung tay lan tỏa thông điệp xanh 13/09/2023
HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN GIAO ƯỚC THI ĐUA 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 KHỐI THI ĐUA CÁC SỞ, NGÀNH KINH TẾ 28/07/2023
HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN GIAO ƯỚC THI ĐUA 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 CỤM THI ĐUA CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ 27/07/2023
Khối Thi đua Cơ quan Nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 10/07/2023
HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN GIAO ƯỚC THI ĐUA 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 KHỐI THI ĐUA CÁC TỔ CHỨC HỘI 10/07/2023
1 2 3 4 5 ...

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản