• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 70
Hôm nay: 108
Hôm qua: 71
Tất cả: 1,764,798
TIN TỨC SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN GIAO ƯỚC THI ĐUA 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 CỤM THI ĐUA CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

(27/07/2023)
Sáng 26/7, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ (Cụm thi đua) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng III, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bà Nguyễn Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, ông Đoàn Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đồng chủ trì hội nghị và lãnh đạo Sở Nội vụ, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ gồm 7 tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Thuận, Ninh Thuận.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước - Thường trực Cụm Trưởng thông qua báo báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2023. Trong 06 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các tỉnh trong cụm thi đua đã thể hiện sự quyết liệt ngay từ đầu năm và đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 5,32%, trong đó: tỉnh Ninh Thuận tăng 7,95%, tỉnh Bình Thuận 7,76%, tỉnh Bình Phước 7,27%, tỉnh Tây Ninh 4,07, tỉnh Đồng Nai 4,01%, tỉnh Bình Dương 3,76%, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2,41%. Thị trường xuất khẩu hồi phục và tăng trưởng khá, kim ngạch xuất khẩu của các tỉnh trong cụm đạt 33 tỷ 107,23 triệu USD; thu ngân sách đạt 122.512,7 tỷ đồng.  Trong 06 tháng đầu năm 2023, các tỉnh trong cụm đã làm tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh trong cụm ổn định và được giữ vững. Các tỉnh cũng đã triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.

Các tỉnh đã hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Ngoài việc triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động, UBND các tỉnh còn phát động các phong trào thi đua chuyên đề như: Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; chuyển đổi số; đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội… Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, mô hình mới, cách làm sáng tạo… trên các phương tiện thông tin đại chúng đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn dân…

Phong trào thi đua yêu nước của các tỉnh trong cụm thi đua được triển khai với nội dung, tiêu chí cụ thể, đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng được kịp thời hoàn thiện; bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp được củng cố, kiện toàn...

Công tác khen thưởng được quan tâm đúng mức, kịp thời và có tác dụng nêu gương, tỷ lệ khen người lao động trực tiếp được nâng lên; khen chuyên đề được chú trọng. Công tác khen thưởng đột xuất đã được thực hiện kịp thời, góp phần động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng được thể hiện rõ nét hơn, quyết liệt hơn.

hnskdnb.jpg
Quang cảnh Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2023 
Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ

Ở phần thảo luận, lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh trong Cụm đã góp ý sôi nổi, tích cực đối với dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện giao ước thi đua 06 tháng đầu năm 2023 và dự thảo Quy định tổ chức hoạt động và bình xét thi đua Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ để đơn vị Cụm trưởng hoàn chỉnh, ban hành.

Dịp này, UBND tỉnh Bình Phước đã tặng hai căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách của tỉnh Bình Thuận.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền nêu rõ, bên cạnh kết quả đã đạt được, các tỉnh trong Cụm cũng còn những tồn tại, hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách của một số tỉnh còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu đề ra, giảm so với cùng kỳ năm 2022; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp; cơ sở hạ tầng phát triển chưa đồng bộ; huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển hạn chế; chỉ số giá tiêu dùng các mặt hàng thiết yếu ở mức cao, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn…

hnskdnb_1.jpg
   Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trao tặng hai căn nhà tình nghĩa 
cho các gia đình chính sách của tỉnh Bình Thuận

Với vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2023 các tỉnh trong cần tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch, tạo hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa; quan tâm khen thưởng cho tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp. Tiếp tục rà soát, tháo gỡ các rào cản, vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất - kinh doanh, khơi thông điểm nghẽn về huy động, sử dụng nguồn lực trong nền kinh tế. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng tỉnh. Tăng cường công tác tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xóa đói giảm nghèo bền vững.

Trương Thị Trúc
       Ban Thi đua - Khen thưởng
CÁC TIN KHÁC
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2023 KHỐI THI ĐUA KHOA HỌC – VĂN HÓA – XÃ HỘI 25/01/2024
Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh 2 tổ chức hoạt động giao lưu năm 2023 16/10/2023
Một số mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 03/10/2023
Đoàn Giám sát của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương giám sát triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025. 03/10/2023
Xét danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Ưu tú cho hơn 1.200 nhà giáo 13/09/2023
Tuổi trẻ chung tay lan tỏa thông điệp xanh 13/09/2023
HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN GIAO ƯỚC THI ĐUA 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 KHỐI THI ĐUA CÁC SỞ, NGÀNH KINH TẾ 28/07/2023
Hội nghị Sơ kết Phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 (Khối thi đua các doanh nghiệp 2) 14/07/2023
Khối Thi đua Cơ quan Nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 10/07/2023
HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN GIAO ƯỚC THI ĐUA 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 KHỐI THI ĐUA CÁC TỔ CHỨC HỘI 10/07/2023
1 2 3 4 5 ...

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản