• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 5
Hôm nay: 4,003
Hôm qua: 164
Tất cả: 1,877,240
TIN TỨC SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2023 KHỐI THI ĐUA KHOA HỌC – VĂN HÓA – XÃ HỘI

(25/01/2024)

Sáng ngày 19/01/2024, tại Phòng họp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Khối thi đua Khoa học - Văn hóa - Xã hội (Khối thi đua) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023. Dự Hội nghị có ông Trà Thanh Tính, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng và lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Khối thi đua Khoa học - Văn hóa - Xã hội gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Theo dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua của Khối thi đua các Khoa học - Văn hóa - Xã hội do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội - Khối Trưởng thông qua tại Hội nghị, trong năm 2023, Khối thi đua đã đạt nhiều kết quả tích cực ở các lĩnh vực hoạt động của từng đơn vị: Đã chủ động, tập trung tham mưu UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ, phê duyệt nhiều chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm về khoa học và công nghệ. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, ban hành các quyết định, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ công tác về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa, xây dựng gia đình trong hình mới…  trên địa bàn tỉnh; tổ chức công bố Lễ hội Dinh Cô, Nghinh ông Thắng Tam được đưa vào danh mục di sản phi vật thể quốc gia. Trình UBND tỉnh ban hành các văn bản về vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; về đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Ban hành các văn bản thông tin, tuyên truyền đề nghị các cơ quan thông tấn Báo chí, kênh mạng xã hội và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến đến người dân theo nội dung chỉ đạo của cơ quan cấp trên và đảm bảo đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, với các nội dung tuyên truyền kịp thời. Hoàn thành công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng các tác phẩm phát thanh, truyền hình; trong đó gồm nhiều sự kiện thời sự - chính trị nổi bật của cả nước và của tỉnh; tuyên truyền, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; nêu bật đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền...; quảng bá hình ảnh tỉnh BRVT theo Đề án truyền thông của tỉnh; tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam và công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Tập trung nguồn lực tăng cường công tác phòng, chống dịch, khám chữa bệnh, kiểm soát dịch bệnh sát với điều kiện thực tế của địa phương. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát; công tác khám chữa bệnh tiếp tục được cải thiện và nâng cao chất lượng; cơ sở vật chất các cơ quan, đơn vị tiếp tục được Tỉnh đầu tư cải tạo, xây dựng mới. Tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội mang lại hiệu quả cao nhất. Xây dựng Kế hoạch về triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số” năm 2023 theo Quyết định số 2561/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


hntkk_2023_khoivhxh.jpg

Quang cảnh hội nghị

Để đạt được kết quả đó, trong năm 2023 các đơn vị trong Khối thi đua Khoa học - Văn hóa - Xã hội đã tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 34- CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Khối đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện chủ trương, chính sách, các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc “phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025), Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Các Sở, Ban ngành, đơn vị trong Khối đã cơ bản xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các phong trào thi đua đã được Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh phát động, như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước”, phong trào “Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính”, phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, phong trào “Chuyển đổi số”,...với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, có sự đổi mới nhằm đưa công tác thi đua, khen thưởng thật sự là động lực, biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Ở phần thảo luận, các đơn vị thành viên Khối đã, góp ý bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo tổng kết của Khối, đồng thời nêu lên những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2024. 

Hội nghị đã suy tôn, bình xét và lấy phiếu tín nhiệm đối với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh - đơn vị đạt điểm cao nhất để đề nghị tặng Cờ của UBND tỉnh và đề xuất tặng Bằng khen đối với 07 đơn vị còn lại thuộc khối.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trà Thanh Tính, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2023 của các đơn vị trong khối. Khối Khoa học - Văn hóa - Xã hội luôn giữ truyền thống có nhiều hoạt động tích cực.

Đối với những khó khăn, hạn chế được nêu trong dự thảo Báo cáo của Khối, trong năm 2024, ông Trà Thanh Tính đề nghị các đơn vị trong khối có những giải pháp để khắc phục những khó khăn, đề nghị đơn vị Khối Trưởng năm 2024 đưa những nội dung này vào trong văn bản phát động thi đua năm 2024 của Khối. Ông Trà Thanh Tính cũng nêu một số điểm mới trong việc bình xét khen thưởng và đề nghị cấp trên của các cụm, khối theo quy định hiện hành để các đơn vị được biết và thực hiện. 

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối Khoa học - Văn hóa - Xã hội đã thống nhất bầu Sở Văn hóa và Thể thao là đơn vị Khối trưởng và Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị Khối phó năm 2024./.


Trương Thị Trúc
Ban Thi đua - Khen thưởng
CÁC TIN KHÁC
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp xét khen thưởng cấp Nhà nước năm 2024 10/07/2024
Tấm gương sáng trong đồng bào dân tộc thiểu số 18/06/2024
Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/06/2024
Tài liệu tập huấn triển khai Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành ngành giáo dục và đào tạo 06/06/2024
Châu Đức đi đầu trong xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu 12/05/2024
Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước 26/04/2024
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN GIAO ƯỚC THI ĐUA CÁC TỈNH CỤM MIỀN ĐÔNG NAM BỘ 28/03/2024
Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh 2 tổ chức hoạt động giao lưu năm 2023 16/10/2023
Một số mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 03/10/2023
Đoàn Giám sát của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương giám sát triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025. 03/10/2023
1 2 3 4 5 ...

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản