• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 57
Hôm nay: 4,055
Hôm qua: 164
Tất cả: 1,877,292
TIN TỨC SỰ KIỆN

Tài liệu tập huấn triển khai Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành ngành giáo dục và đào tạo

(06/06/2024)
1. Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. Tải tại đây.
2. Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Tải tại đây.
3. Nghị định số 35/2024/NĐ-CP ngày 02/4/2024 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "nhà giáo ưu tú". Tải tại đây.
4. Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/2/2024 của Bộ Nội vụ Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Tải tại đây.
5. Quyết định số 64/2023/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tải tại đây. Tải tại đây.
6. Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định về quản lý sáng kiến cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tải tại đây.
7. Hướng dẫn số 07/HĐTĐKT ngày 04/5/2024 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Hướng dẫn khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm học 2023-2024. Tải tại đây.
CÁC TIN KHÁC
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp xét khen thưởng cấp Nhà nước năm 2024 10/07/2024
Tấm gương sáng trong đồng bào dân tộc thiểu số 18/06/2024
Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/06/2024
Châu Đức đi đầu trong xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu 12/05/2024
Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước 26/04/2024
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN GIAO ƯỚC THI ĐUA CÁC TỈNH CỤM MIỀN ĐÔNG NAM BỘ 28/03/2024
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2023 KHỐI THI ĐUA KHOA HỌC – VĂN HÓA – XÃ HỘI 25/01/2024
Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh 2 tổ chức hoạt động giao lưu năm 2023 16/10/2023
Một số mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 03/10/2023
Đoàn Giám sát của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương giám sát triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025. 03/10/2023
1 2 3 4 5 ...

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản