• 1
  • 2
  • 3
Đại hội thi đua
Góp ý dự thảo văn bản pháp luật
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 15
Hôm nay: 165
Hôm qua: 162
Tất cả: 763,891
Văn bản pháp luật
Từ khóa: (ví dụ: Nghị định, chỉ thị, quyết định, kế hoạch...)
Cấp:
Người ký:
Ngày ban hành từ:  Đến
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Tìm nâng cao

1 2 3
Số/Ký HiệuTrích yếuNgày Ban hành 
08/2017/TT-BNV Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 27/10/2017  
91/2017/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 31/07/2017  
/2016/NĐ-CP (Dự thảo lần 2) Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 24/06/2016  
31/2014/TT-BKHCN Thông tư quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ. 06/11/2014  
85/2014/NĐ-CP Nghị định quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng. 10/09/2014  
07/2014/TT-BNV Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 29/08/2014  
78/2014/NĐ-CP Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ. 30/07/2014  
65/2014/NĐ-CP Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. 01/07/2014  
34-CT/TW Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng 07/04/2014  
39/2013/QH13 Luật số 39/2013/QH13 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 16/11/2013  
1 2 3
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website