• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 66
Hôm nay: 4,064
Hôm qua: 164
Tất cả: 1,877,301
- HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO

V/v lập dự toán kinh phí thi đua, khen thưởng năm 2024

(02/08/2023)
Ngày 01 tháng 8 năm 2023, Ban Thi đua - Khen thưởng đã ban hành công văn số 471/BTĐKT-HCTH về việc lập dự toán kinh phí thi đua, khen thưởng năm 2023. (tải Công văn số 471/BTĐKT-HCTH ) tại đây
Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh phân bổ kinh phí thi đua, khen thưởng đối với các phong trào thi đua theo đợt hoặc chuyên đề do sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phát động năm 2024. Ban Thi đua - Khen thưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng kinh phí thi đua, khen thưởng:
1. Lập dự toán kinh phí thi đua, khen thưởng năm 2024 (theo biểu mẫu số 01). Tải tại đây.
2. Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí thi đua, khen thưởng năm 2022, trong đó nêu rõ nguyên nhân không giải ngân hết kinh phí đã được phân bổ (nếu có), (theo biểu mẫu số 02).  Tải tại đây
3. Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí thi đua, khen thưởng năm 2023, trong đó nêu cụ thể thời gian giải ngân kinh phí đã được phân bổ (nếu có), (theo biểu mẫu số 03). Tải tại đây
Các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí thi đua, khen thưởng gửi về Ban trước ngày 07/8/2023 để Ban Thi đua - Khen thưởng thẩm định gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phân bổ cùng với dự toán chi ngân sách năm 2024. Các cơ quan, đơn vị không gửi dự toán theo đúng thời gian trên xem như không có nhu cầu sử dụng kinh phí, Ban Thi đua - Khen thưởng sẽ không giải quyết những trường hợp đề nghị cấp bổ sung kinh phí thi đua, khen thưởng sau khi đã tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
CÁC TIN KHÁC
Tài liệu Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành 11/01/2024
V/v hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023 06/12/2023
Hướng dẫn khen thưởng cho các doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu, xuất sắc... trên địa bàn tỉnh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 năm 2023 12/09/2023
V/v hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022 08/01/2023
V/v lập dự toán kinh phí thi đua, khen thưởng năm 2023 12/07/2022
Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05/04/2022
V/v hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2021 23/11/2021
V/v lập dự toán kinh phí thi đua, khen thưởng năm 2022 28/06/2021
V/v hướng dẫn khen thưởng cá nhân có nhiều công lao đóng góp trong 30 năm xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu... 26/02/2021
V/v hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2020 04/12/2020
1 2 3

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản