• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 24
Hôm nay: 65
Hôm qua: 125
Tất cả: 1,867,531
- SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

(29/12/2020)
1. Lãnh đạo Ban:
- Ban Thi đua - Khen thưởng có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban.
- Giám đốc Sở Nội vụ có thể phân công Phó giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động Ban. Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
- Phó Trưởng ban là người giúp việc cho Trưởng ban, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng Ban vắng mặt, một Phó Trưởng ban được Trưởng ban ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Ban. Giám đốc Sở Nội vụ phân công 01 Phó Trưởng ban là thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng ban, Phó Trưởng ban thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban:
- Phòng Hành chính - Tổng hợp.
- Phòng Nghiệp vụ.


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản