• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 20
Hôm nay: 4,018
Hôm qua: 164
Tất cả: 1,877,255
THANH TRA, KIỂM TRA

Đoàn Kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh

(06/06/2024)
Ngày 05/6/2024, Đoàn công tác của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh do ông Mai Minh Quang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Cùng tham gia đoàn công tác có bà Trần Thúy Ái, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Đại diện cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ; Chi nhánh Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam tại Vũng Tàu, cùng với lãnh đạo Ban, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Ban Thi đua - Khen thưởng. Làm việc với Đoàn kiểm tra, về phía đơn vị được kiểm tra có ông Nguyễn Ngọc Thương, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đại diện các đơn vị khối trưởng khối thi đua các hợp tác xã.
Tại buổi làm việc, đại diện Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, năm 2023 và 05 tháng đầu năm 2024. Trong năm 2022, 2023 và 05 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã ban hành kịp thời các văn bản, kế hoạch triển khai các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng, triển khai các phong trào thi đua do Trung ương, Tỉnh phát động; lãnh đạo đơn vị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở, đã ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; bố trí cán bộ phụ trách theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu công tác của đơn vị; ban hành các văn bản về công tác tuyên truyền, phát hiện, xây dựng, nhân rộng và giới thiệu điển hình tiên tiến; thực hiện việc xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho các tập thể cá nhân theo quy định, quan tâm khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng cho các cá nhân là nhân viên, người lao động, đã góp phần tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Kiemtragiamsat_LMHTX2.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Thương, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh báo cáo về kết quả
công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị
Sau khi nghe đơn vị báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, đại diện các đơn vị khối trưởng khối thi đua các hợp tác xã, các thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát đã thảo luận, kiểm tra hồ sơ và những vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị.
Kết luận buổi kiểm tra, ông Mai Minh Quang, Trưởng Đoàn đánh giá cao những kết quả đạt được về công tác thi đua, khen thưởng của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế đơn vị cần khắc phục và đề nghị trong thời gian tới Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh phát động, tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; quan tâm khen thưởng người lao động, công chức và các hợp tác xã thuộc khối liên minh quản lý; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến của đơn vị; rà soát bổ sung, hoàn chỉnh quy định về công tác thi đua, khen thưởng và ban hành văn bản quy định về công tác xét sáng kiến của ngành phù hợp với các quy định hiện hành….

Kiemtragiamsat_LMHTX1.jpg
Ông Mai Minh Quang, Trưởng đoàn phát biểu kết luận buổi làm việc

Tiếp thu ý kiến của Đoàn, ông Nguyễn Ngọc Thương đại diện đơn vị được kiểm tra đã phát biểu tiếp thu những ý kiến kiến nghị của Đoàn Kiểm tra, giám sát, trong thời gian tới đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung khắc phục tồn tại để đưa công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị ngày càng hiệu quả hơn góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.
(Trương Thị Trúc, Ban Thi đua - Khen thưởng)

CÁC TIN KHÁC
Đoàn Kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 15/07/2024
Đoàn Kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16/11/2023
Đoàn Kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại huyện Đất Đỏ 30/10/2023
Đoàn Kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu. 02/10/2023
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Trường Chính trị tỉnh 18/08/2023
Đoàn Kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Giao thông vận tải 31/05/2023
Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/09/2018
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03/07/2018
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Công ty TNHH Lâm Nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 09/10/2017
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa -Vũng Tàu. 10/07/2017
1 2 3 4

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản