• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 36
Hôm nay: 69
Hôm qua: 79,054
Tất cả: 1,864,660
THANH TRA, KIỂM TRA

Đoàn Kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại huyện Đất Đỏ

(30/10/2023)
Ngày 25/10/2023, Đoàn công tác của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh do ông Nguyễn Hữu Nhân, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh phụ trách Cụm thi đua số 2 – Trưởng Đoàn; bà Trần Thúy Ái, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Phó Trưởng Đoàn; ông Trà Thanh Tính, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện UBND huyện Châu Đức (Đơn vị Cụm trưởng) cùng với lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Ban Thi đua - Khen thưởng đã tiến hành kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại UBND huyện Đất Đỏ. Làm việc với Đoàn kiểm tra, về phía đơn vị được kiểm tra có ông Võ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện, Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các xã, thị trấn.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ đã báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và 09 tháng đầu năm 2023. Trong năm 2022 và 90 tháng đầu năm 2023, huyện đã ban hành kịp thời các văn bản, kế hoạch triển khai các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động và phát động; lãnh đạo huyện, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị; kịp thời kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét sáng kiến của đơn vị; đã ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng, Quy chế xét sáng kiến và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; bố trí 01 công chức  phụ trách theo dõi công tác thi đua, khen thưởng của địa phương.

Năm 2022, UBND huyện đã khen thưởng theo công trạng, thành tích đạt được cho 198 tập thể, 401 cá nhân; khen thưởng theo chuyên đề cho 175 tập thể, 516 cá nhân; khen thưởng đột xuất cho 8 tập thể, 49 cá nhân. Trong đó, tỷ lệ khen thưởng lãnh đạo, quản lý là 76 lượt, chiếm 12,16%; người lao động trực tiếp 549 lượt, chiếm 87,84%.

kiemtratdkt_datdo.png
Ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng Đoàn phát biểu tại buổi kiểm tra, 
giám sát công tác thi đua, khen thưởng

Trong 9 tháng đầu năm 2023, UBND huyện đã khen thưởng theo công trạng, thành tích đạt được 119 tập thể, 225 cá nhân; khen thưởng theo chuyên đề cho 38 tập thể, 73 cá nhân; khen thưởng đột xuất cho 17 tập thể, 77 cá nhân. Trong đó, tỷ lệ khen thưởng lãnh đạo, quản lý là 53 lượt, chiếm 14,13%; người lao động trực tiếp 549 lượt, chiếm 85,87%.

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, đại diện các xã, thị trấn, các thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát đã thảo luận, kiểm tra hồ sơ, trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị. 

Kết luận buổi kiểm tra, ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng Đoàn đánh giá cao những kết quả đạt được về công tác thi đua, khen thưởng của huyện trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế địa phương cần khắc phục và đề nghị trong thời gian tới huyện cần tập trung rà soát bổ sung, hoàn chỉnh các quy định về công tác thi đua, khen thưởng, công tác xét sáng kiến của đơn vị đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh phát động, tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; quan tâm phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Ông Võ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu tiếp thu những ý kiến kiến nghị của Đoàn Kiểm tra, giám sát, trong thời gian tới đơn sẽ vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế để đưa công tác thi đua, khen thưởng của địa phương ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Đoàn Minh Hải
     Ban Thi đua - Khen thưởng
CÁC TIN KHÁC
Đoàn Kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16/11/2023
Đoàn Kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu. 02/10/2023
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Trường Chính trị tỉnh 18/08/2023
Đoàn Kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Giao thông vận tải 31/05/2023
Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/09/2018
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03/07/2018
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Công ty TNHH Lâm Nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 09/10/2017
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa -Vũng Tàu. 10/07/2017
Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Kế hoach và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 02/12/2016
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh 21/10/2016
1 2 3 4

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản