• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 52
Hôm nay: 357
Hôm qua: 229
Tất cả: 1,599,201
THANH TRA, KIỂM TRA

Đoàn Kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Giao thông vận tải

(31/05/2023)
Ngày 31/5/2023, Đoàn công tác của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh do ông Trần Ngọc Hà, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Trưởng Đoàn; bà Trần Thúy Ái, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Đại diện cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Phó Trưởng Đoàn; Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Du lịch, cùng với lãnh đạo Ban, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Ban Thi đua - Khen thưởng đã tiến hành kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Giao thông vận tải. Làm việc với Đoàn kiểm tra, về phía đơn vị được kiểm tra có ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Giao thông vận tải, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở.

kiemtrasgtvt.jpg
Toàn cảnh buổi kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và 05 tháng đầu năm 2023. Trong năm 2022, và 05 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã ban hành kịp thời các văn bản, kế hoạch triển khai các phong trào thi đua do trung ương, tỉnh phát động; lãnh đạo Sở, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị; kịp thời kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của ngành; Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở; đã ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng, hướng dẫn xét sáng kiến và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; bố trí được 01 cán bộ phụ trách theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu công tác của đơn vị; Tổ chức hướng dẫn 01 khối thi đua trực thuộc ban hành các văn bản về tổ chức hoạt động khối thi đua và tổ chức giao ước thi đua; ban hành các văn bản về công tác tuyên truyền, phát hiện, xây dựng, nhân rộng và giới thiệu điển hình tiên tiến; thực hiện việc xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho các tập thể cá nhân theo quy định, quan tâm khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng cho các cá nhân là nhân viên, người lao động, đã góp phần tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

kiemtrasgtvt1.jpg
Bà Trần Thúy Ái, Phó Trưởng đoàn phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát 
công tác thi đua, khen thưởng

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở, các thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát đã thảo luận, kiểm tra hồ sơ, chất vấn những vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị.

kiemtrasgtvt2.jpg
Ông Trần Ngọc Hà, Trưởng đoàn phát biểu kết luận kiểm tra 
công tác thi đua, khen thưởng

Kết luận buổi kiểm tra, ông Trần Ngọc Hà, Trưởng đoàn đánh giá cao những kết quả đạt được về công tác thi đua, khen thưởng của Sở Giao thông vận tải trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế đơn vị cần khắc phục và đề nghị trong thời gian tới Sở Giao thông vận tải cần tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh phát động tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến của ngành; rà soát bổ sung, hoàn chỉnh các quy định về công tác thi đua, khen thưởng, công tác xét sáng kiến của ngành phù hợp với các quy định hiện hành.

kiemtrasgtvt3.jpg
Ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải 
phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra

Tiếp thu ý kiến của Đoàn, ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải đại diện lãnh đạo đơn vị được kiểm tra đã phát biểu tiếp thu những ý kiến kiến nghị của Đoàn Kiểm tra, giám sát, trong thời gian tới đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung khắc phục tồn tại để đưa công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành.

 Đoàn Minh Hải
Ban Thi đua - Khen thưởng

CÁC TIN KHÁC
Đoàn Kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu. 02/10/2023
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Trường Chính trị tỉnh 18/08/2023
Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/09/2018
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03/07/2018
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Công ty TNHH Lâm Nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 09/10/2017
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa -Vũng Tàu. 10/07/2017
Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Kế hoach và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 02/12/2016
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh 21/10/2016
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 tại huyện Đất Đỏ. 01/09/2016
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu. 25/08/2016
1 2 3 4

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản